Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2559   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 1393


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 723038555ระเบียบ ม.อบ. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์